Sunday, July 06, 2008پراكندگي نيروهاي ملي دموكرات و سوء استفاده انحصار طلبان! - ائلشن گونئيلي

مباحثات مربوط به پرچم ملی آذربایجان جنوبی درهفته های اخیر زمانی آغاز شد که مطالبی در مورد مشورت گروهی از فعالین مستقل حرکت به منظور حل معضل پرچم منتشر گردید. مطالب منتشر شده بعدی حاکی از آن بود که گروه یاد شده چند پرچمی بودن را برای ملت و حرکت آذربایجان زیانبار دانسته و به شکلی مسالمت آمیز و دمکراتیک درصدد حل معضل یاد شده می باشند. به دلیل عدم انتشار جزئیات این مشورتها و نتایج آن و همچنین اطلاعات محدود بنده صحبت در این مورد معقولانه نبوده و نگارنده هم بدون هیچ قضاوتی به آن نمی پردازم.

این برای چندمین بار است که مسئله پرچم آذربایجان جنوبی به مباحثه ای چالش بر انگیز تبدیل می شود. هر چند که فعالین محدودی به مسئله پرچم به شکلی متفاوت نگریسته و آن را به عنوان یک معضل برای حرکت تلقی نمی کنند ولی واقعیت آن است که از هر منظری که نگریسته شود نمی توان به این مهم بی تفاوت ماند. پرچم نماد و سمبل هر ملت و هر جنبش اجتماعی است و حرکت ملی ما به دلیل ماهیت تاریخی و ملی خود ضرورتاً باید دارای پرچمی برای معرفی خود داشته باشد. تشکلهای حرکت ملی به غیر از آرمی که برای خود انتخاب کرده اند چندی از اینها برای حرکت و آذربایجان هم پرچمی را تهیه و ارایه داده اند. برخی از این تشکلها پرچم خود را تنها به عنوان پرچم پیشنهادی دانسته اند ولی برخی ها به عنوان پرچمی ملی درصدد تبلیغ گسترده آن بر آمده اند که این موضوع به نظر بسیاری از فعالین نادرست می نماید.

چند پرچمی بودن به لحاظ حقوق سیاسی درست نیست. گذشته از این که ارایه پرچمهای متعدد مردم و فعالین را دچار سردرگمی کرده و بالعینه اختلافات را دامن می زند از دید حقوقی کاملاً به ضرر منافع ملی حرکت ملی می باشد. شما تصور بکنید که تشکلها و گروههای مختلف درون حرکت به هنگام شرکت در کنگره ها و مراسمات بین المللی يا تجمعات اعتراض آميز هر کدام پرچم پیشنهادی خود را نشانگر آذربایجان جنوبی معرفی کنند! در آن صورت شاهد چه تصویری از کلیت حرکت خواهیم بود؟ آیا دیگران بر ما نخواهند خندید و این موجبات تمسخر ما نیست؟ شناسایی آذربایجان و رسمیت یافتن و بار گذاری سیاسی و حقوقی حرکت ملی در سطح بین المللی آیا با وجود پرچمهای متعدد امکانپذیر است؟! البته که ممکن نیست. این موضوع به محتوا، جدی بودن و شمای سیستماتیک مبارزه ملی آذربایجان به ویژه در خارج از کشور ضربه اساسی وارد می کند. هیچ کس و هیچ گروه و تریبونی برای حرکتی ملي و سیاسی که خود در درون دچار تناقض و پراکندگی است اعتبار خاص و درخور قایل نخواهد شد. آیا وجود چندین پرچم در درون حرکت ملی سندي برای نفاق، پراکندگی و تشتت نیست؟

اصولاً طرح این معضل ملی به شکلی متفاوت در میان فعالین خود نشانگر دینامیسم و پویایی حرکت است و بیانگر آن که بدنه حرکت در پی شناسایی نقصها و آسیبهای احتمالی است. بهتر آن است که روشنفکران، نویسندگان و سیاسیون حرکت ملی در این مورد و موارد مشابه با موضوع به طرزی عالمانه و مدبرانه برخورد کرده و از ایجاد خطاهای احتمالی جلوگيري كنند.

در اینجا لازم است به نکته ای دیگر بپردازم. تنها پخش نوشته ای کوتاه در زمینه پرچم ملی و لزوم حل معضل مربوطه موجب بروز مسایلی در روزهای اخیر شد که ثبت آن حایز اهمیت است. طرح معضل پرچم برخی از اکیپ های منتسب به جریان انحصار طلب و غیر دموکراتیک را چنان بر آشفته ساخت که تعجب برانگیز بود. اين موضوع زماني آشكار شد كه بعضي از فعالين حركت شناسه كامپيوتر يكي – دو نفر از منتسبين به جريان انحصار طلب را افشا كردند. آنها با چندين ايميل مختلف به تخريب روند دمكراتيك مباحثات مربوط به پرچم ملي مي پرداختند و همچنين با ارايه و تبليغ طرح جعلي پرچم - طرحي كه گرگ خاكستري در وسط آن قرار دارد!- سعي در انحراف افكار عمومي را داشتند. يعني در كل، ارايه طرح ياد شده و تبليغ آن به شكلي سطحي در سايت اينترنتي ([1] ww.Bayraq.blog…) از سوي جريان انحصارطلب تنها و تنها براي انحراف افكار عمومي از مباحثات اصولي مربوط به پرچم ملي بود. چنانكه گقته شد تخريبات سازمان يافته آنها با ارايه شناسه كامپيوتر افشا و ورقي ديگر بر عملكرد غلط و تفرقه افكنانه آنها افزوده شد!

وحدت و يكپارچگي از عوامل اصلي و انكار ناپذير پيروزي حركتهاي ملي است. چنانچه انسجام لازم و دروني بين گروههاي فعاليت كننده در درون حركت ملي موجود نباشد بدون شك حركت ملي از گردونه تكامل خود عقب خواهد افتاد. در اين وضعيت حركت ملي نه تنها امكان استفاده از فرصتهاي لازم براي رشد خود را نخواهد داشت بلكه بسياري از ظرفيتها را نيز از دست خواهد داد. آنچه كه پيداست بعضي از گروههاي فعاليت كننده در بطن حركت ملي با همديگر در ارتباط مثبت و سازنده هستند. اين ارتباطات تنگاتنگ هم نباشد به دليل رعايت منافع و مصالح كلي حركت از سوي اينها و رعايت قواعد دموكراسي موجبات پيشرفت حركت ملي را فراهم مي كنند. متاسفانه گاهي اوقات رفتار خود مدار و خود نگر بعضي از گروهها كه منافع گروهي و حزبي خود را به كليت حركت ملي ترجيح ميدهند سبب آشفتگي و پراكندگي در صفوف حركت ملي شده و موجب به هرز رفتن انرژيهاي مثبت مي گردند. در چنين فضايي همكاري و وحدت نيروهاي مستقل و گروههاي تابع قواعد دموكراتيك جريانهاي خودمدار را تنها گذاشته و موجبات نهادينه شدن دموكراسي در حركت ملي را فراهم خواهد كرد. اين پراكندگي نيروهاي دموكرات است كه زمينه هاي ظهور فعاليتها و اقدامات غير دموكراتيك را آماده مي سازد.

امروز به دليل واقع شدن در پروسه زماني حساس آذربايجان بيش از همه برهه ها به وحدت دروني در حركت ملي نيازمند است. رفتارهاي سنجيده و دموكراتيك ما را به اين مهم رهنمون خواهد ساخت. در اينجا لازم است به رفتار سنجيده تشكل گايپ در رابطه با پرچم آذربايجان جنوبي اشارتي داشته باشم. چندي پيش تشكل گايپ با انتشار اطلاعيه اي پرچم ارايه شده توسط اين تشكل در ۲ سال پيش را تنها پرچم پيشنهادي تشكل مزبور براي آذربايجان جنوبي اعلام كردند و ارايه پرچم ملي را تنها در صورت توافق اكثريت فعالين و تشكلها امكان پذير دانستند. اگرچه نفس عمل گايپ در ۲ سال پيش و ارايه پرچم پيشنهادي براي آذربايجان خود قابل انتقاد است ولي اعلام آن به منزله يك طرح پيشنهادي، رفتاري مبتني بردموكراسي بوده و قابل تقدير است. اميد آن مي رود كه با رشد آگاهيها و رعايت قواعد دموكراسي شاهد پيشرفت در مسايل ملي باشيم. تنها در چنين وضعي مشكلات خرد و كلان حركت ملي حل شدني هستند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home