Sunday, July 06, 2008مباحثه پرچم ملی آذربایجان جنوبی ودرک مساله وجدان ملی و اخلاق سیاسی- ستار رجبی

چندی است که موضوع پرچم ملی آذربایجان جنوبی در فضاهای اینترتی مورد بحث می باشد. در اینکه ملت ترک آذربایجان جنوبی به عنوان یک ملت تاریخی تجزیه شده و در حال مبارزه برای باز پس گیری استقلال ملی خود نیاز به پرچمی دارد که او را در میان دیگر ملل جهان تمثیل کند شکی نیست. هم چنین هر فعال ملی صادق و دوراندیشی بی شک بر این باور است که پرچم ملی آذربایجان واحد پرچم تعیین شده توسط رهبران فقید ملت ترک آذربایجان محمد امین رسولزاده و فتحعلی خان خویلو خواهد بود. پرچمی که بیش از 90 سال نماینده آمال و آرزوهای فرزندان و مبازرین راستین راه آزادی ملتمان بوده است و هزاران میهن پرست جان خود را فدای اهتزاز آن کرده اند. پرچمی که ملتمان در طول سالهای تحت اشغال در شمال و جنوب آذربایجان با خون دل منتظر باز احتزاز آن بوده اند تا اینکه توسط فدایی بزرگ میهن ابوالفضل ائلچی بیک دوباره بر فراز خاک مقدس وطن در آذربایجان شمالی بر افراشته شد و در آذربایجان جنوبی نیز میلیونها میهن پرست در انتظار اهتزاز آن در تمامیت آذربایجان مقدس لحظه شماری می کنند. امروز نیز اگر لزوم تعیین پرچم ملی برای آذربایجان جنوبی به میان می آید نبایستی فراموش کرد که این پرچم فقط تا زمان اتحاد آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی آزاد تمثیل گر ملت ترک آذربایجان جنوبی خواهد بود و بعد از اتحاد میهنمان پرچم ملی ابدی آذربایجان واحد بزرگ پرچم تعیین شده توسط رهبران فقید و بی زوال ملت ترک آذربایجان محمد امین رسولزاده و فتحعلی خان خویلو خواهد بود.

چند صباحی است که بحث پرچم ملی آذربایجان جنوبی بر سر زبانهاست. همان گونه که بر همگان معلوم است تاکنون تعدادی از تشکل های حرکت ملی آذربایجان پیشنهادهایی را در این راستا پیش کشیده اند که متاسفانه هیچ کدام از آنها عمومیت نیافته و نتوانسته از سطح طرح و پیشنهاد ارتقا یابد. در روزهای اخیر دوباره بحث پرچم ملی گرم شده و گویا گروهی از فعالین ملی رایزنیهایی را دراین باره شروع کرده اند. با اینکه مع الاسف موضوع تعیین پرچم ملی تبدیل به گرهی در حرکت شده است ولی باز جای بسی خوش وقتی است که تمامیت حرکت ملی در تکاپوی حل این مساله میباشد. یقینا با توجه به بصیرت دور اندیشی و عقلانیت حاکم بر حرکت ملی این مشکل نیز النهایه راه حل مناسب و در خور خود را خواهد یافت و عمومیت حرکت ملی به یک توافق جمعی خواهد رسید.باری...

موضوعی که بنده را به نوشتن این سطور سوق داد بعضی جبهه گیری های بی مورد و انتشار پاره ای مطالب مغایر با اخلاق سیاسی حاکم بر حرلت ملی می باشد. بدیهی است که اختلاف نظر و تفاوت بینش نسبت به مسائل سیاسی امری عادی و طبیعی می باشد ویقینا تصمیم های سیاسی منتج از تضارب آرا و حلاجی افکار عمومی صحیح ترین تصمیمها خواهد بود. طبق قاعده کلی حاکم بر تمامی جنبش ها و حرکت های سیاسی منطقی ترین رویکرد در مسائل عمده رویکردی خواهد بود که برآیند کل افکار و آرا منصوبین به حرکت و یا جنبش باشد. در این بین نیروهای درون جنبش نبایستی به خاطر منافع گروهی و یا تشکیلاتی خود سایر تشکیلاتها گروهها و یا فعالین مستقل را آماج حملات مخرب و غیر اخلاقی قرار داده و یا سعی نکنند که آنها را در مقابل دشمن مشترک قربانی کنند. مبارزین راستین جنبش نبایستی این نکته را از نظر به دور دارند که همواره ملاک و معیار مبارزه منافع خلقی و ملی می باشد و فدا کردن منافع ملی در مقابل منافع گروهی به هیچ نحوی از انحا قابل توجیه نیست و چه بسا آن را نوعی خیانت نیز توان شمرد. که بدترین نوع آن نیز فدا کردن نیروهای جنبش در مقابل دشمن است. نباید فراموش کرد که جنبشی که اخلاق سیاسی و وجدان ملی بر آن حاکم نباشد محکوم به شکست است و دیر یا زود منسوبین آن به مسلخ دشمن خواهند رفت.

با وجود شیوه های مبارزه اخلاقی و ایده آلیستی حاکم بر عمومیت حرکت ملی آذربایجان متاسفانه گهگاهی بعضی نیروهای(اگر خوشبینانه بنگریم) کم تجربه و احساسی داخل حرکت ملی بی توجه و یا بدون درک صحیح از منافع کلی حرکت ملی اقدام به حرکات تخریب گرانه بر علیه سایر نیروهای حرکت ملی می کنند. این نیروها که معمولا درک صحیحی نیز از شیوه های مبارزه پنهان و آشکار ندارند در پاره ای موارد به خاطر منافع گروهی و یا بعضا بدون هیچ توجیه خاصی به این اعمال مغایر اخلاق سیاسی و وجدان ملی دست می یازند. البته نبایستی فراموش کرد که در برخی موارد این حرکات تخریبی با اشاره و رهنمون بعضی فعالین پیشکسوت و یا مسئولین تشکیلاتی انجام می گیرد که آن نیز از انحصار طلبی سلطه جویی و کج پنداری آن پیشکسوتان نشات می گیرد.

در روزهای اخیر نیز در میان مباحثاتی که در باب تعیین پرچم آذربایجان جنوبی در جریان است متاسفانه پاره ای از این سمپاشی های تخریبی به چشم می خورد. بایستی گفت که اظهار و بیان نظرات مخالف و انتقاد سازنده و بی غرض حق هر فعال ملی و تمامی دلسوزین ملت آذربایجان می باشد اما عملیات تخریبی بر علیه نیروهای حرکت ملی و علی الخصوص تلاش برای قربانی کردن منسوبین حرکت ملی عملی کریه و غیر قابل بخشش خواهد بود و دست یازندگان به این اعمال نیز بایستی بدانند که بر طبق جبر تاریخ روزی در پیشگاه ملت جوابگوی اعمال خود خواهند بود. بر فعالین دور اندیش و عقل گرای حرکت است که بدون دست بردن به اعمال مقابله جویانه و تکرار اشتباه این ناآگاهان در راستای خنثی کردن این اعمال تخریبی اقدامات لازمه را انجام داده و با اتخاذ مواضع بی غرض و خیر خواهانه اما در عین حال قاطع این دوستان نا آگاه را متوجه اشتباه خود کنند.

با آرزوی پیروزی و سرافرازی برای تمامی مبارزین راستین راه آزادی وطن و ملت

زنده باد ملت ترک زنده باد آذربایجان بزرگ

ستار رجبی_ زنجان

14 تیر ماه 1387 برابر با 2008-07-04

0 Comments:

Post a Comment

<< Home