Sunday, July 06, 2008تشکیلات گاموح به دنبال چه میگردد؟

علیرضا کریمیخبر تعیین روز 13 تیر به عنوان روز پرچم ملی آذربایجان جنوبی از طرف تشکیلات گاموح در سایتهای اینترنتی به چشم می خورد! حقیقتا جای بسی تعجب شگفت و افسوس است !!! انسان در حیرت و بهت می ماند که چگونه انسانهایی که خود را ملت دوست وطن پرور و آزادی خواه می نامند و ادعای روشن فکری دارند این چنین بی محابا و لجوجانه چشم و گوش خود را بر جهان خارج بسته اند و مصرانه خود را ولی وصی و قییم یک جنبش همگانی و حتی فراتر از آن نماینده تام الاختیار یک ملت میدانند!!! چگونه ؟ با چه حقی وبا کدام صلاحیت!!! با کسب کدامین اکثریت!!!

متاسفانه راقم این سطور به عنوان کسی که سالهاست اخبار و جریانات درون حرکت ملی آذربایجان را از نزدیک تعقیب می کند و هر از چند گاهی در اندازه وسع خویش و در حد توان قدمی هر چند ناچیز در راستای منافع ملت آذربایجان و حرکت ملی بر می دارد بر خود واجب می بینم که ملاحضاتی را هر چند بر خلاف میل باطنی به خدمت فعالین صدیق و بی تمنی حرکت ملی و حتی تشکیلات گاموح (البته اگر گوش شنوایی داشته باشند)عرض کنم.بدین علت که تشکیلات گاموح واقعا پا را از حدود خود فراتر گذارده و راه را بر هر گونه مماشات و چشم پوشی بسته است. امیدوارم دوستان منتسب به تشکیلات گاموح این جسارت بنده را حمل بر خیانت ملی!!! نکرده خشم ملی و انقلابی!!!! خود را ارزانی بنده نکنند چه عرایض بنده از سر درد و دلسوزی می باشد.

تشکیلات گاموح تا چند روز قبل پرچمی را که در سایت خود قرار داده بود نه پرچم ملی آذربایجان جنوبی بلکه پرچم پیشنهادی تشکیلات گاموح معرفی می کرد. البته به رغم اینکه طرفداران انگشت شمار اما پر جوش تشکیلات گاموح هر جا که می رسیدند داد سخن از لیدر حرکت ملی آذربایجان!!!! و پرچم ملی آذربایجان !!!!! سر می دادند اما شخص دکتر چهرگانی خود را نه رهبر حرکت ملی بلکه رهبر تشکیلات گاموح و همچنین پرچم مورد بحث را نه پرچم ملی آذربایجان جنوبی بلکه پرچم پیشنهادی تشکیلات خود معرفی می کرد. هر چند تا اینجای کار نیز جای سوال داشت اما از آنجایی که ما میدانیم منسوبین تشکیلات گاموح بیش از آنکه با یکدیگر ارتباط تشکیلاتی داشته باشند ارتباط احساسی و علایق عاطفی آن هم از نوع تله پاتی دارند وضعیت فوق قابل درک بود.

اما تشکیلات گاموح طی یک عکس العمل واکنش سریع در یک شب پرچم پیشنهادی خود را از سطح پرچم تشکیلاتی به درجه پرچم ملی ارتقا داده و حتی یک روز خاص را به شان این پرچم اختصاص داد. و جالب اینکه بیانیه این اقدام حیرت انگیز نه با امضای شخص دکتر چهرگانی (آنچنان که تا بحال بوده است) بلکه با امضای کمیته مرکزی تشکیلات آن هم واقع در تبریز!!!! منتشر شده است.

به هر حال ما کاری به مسائل درون تشکیلاتی نداریم اما این حق را داریم که از تشکیلات محترم گاموح بپرسیم که با کدام مکانیسم و با اخذ کدام آرا این پرچم به سطح پرجم ملی ارتقا یافت؟ و هم اینکه آیا تشکیلات گاموح به تنهایی صلاحیت اعلان یک روز به عنوان یک مناسبت ملی را داراست؟

بی شک دوستان عزیز منتسب به تشکیلات گاموح فورا این استدلال را پیش خواهند کشید که این پرچم در قلعه بابک بر دوش هزاران نفر حمل شده و مورد تایید عمومی قرار گرفته است. در این مورد بایستی به دوستان گاموحچی خاطر نشان کرد که بعد از آن مراسم در قلعه بابک دهها و بلکه صدها مراسم و راهپیمایی در داخل و خارج از آذربایجان جنوبی به انجام رسیده است ولیکن تا کنون تقریبا در هیچ یک از این مراسمات پرچم مورد بحث بر افراشته نشده است. با این حال چگونه می توان پنداشت که پرچم یادشده مورد تایید عموم فعالین حرکت ملی است؟ همچنین از نظر به دور ندازید که در آن سال نیز که این پرچم در قلعه بابک به دست راهپیمایان حمل شد ساخت انتقال و بر افراشتن پرچم در مراسم نه به ابتکارو برنامه ریزی تشکیلات گاموح بلکه با تشبث شخصی چند فعال هوادار دکتر چهرگانی انجام شده بود. این واقعیت را بیشتر دوستانی که در آن سالها دراطراف دکتر چهرگانی بودند می دانند. اما بعد از اینکه دکتر چهرگانی با عملکرد سیاسی ضعیف خود که مصداق ضرب المثل یکی به نعل یکی به میخ بود و علی الخصوص بعد از برنامه تلویزیونی آپادانا تی وی که خون را در رگ فعالین حرکت و حتی اطرافیان خود دکتر چهرگانی منجمد کرد و همچنین با تکروی ها و انحصارطلبی های بی مورد محبوبیت و مقبولیت خود را تا حد بسیار زیادی از دست داد مشروعیت نسبی که پرچم پیشنهادی دکتر چهرگانی بدست آورده بود تحت تاثیر ورشکستگی سیاسی خود او از بین ذفت و اکثریت قریب به اتفتق یاران درجه اول دکتر نیز به منتقدین تند و تیز او بدل شدند. به دلیل همین عدم مقبولیت عمومی پرچم تشکیلات گلموح در سالهای گذشته در هیج کدام از مراسمات خواه در خارج و خواه در داخل بر افراشته نشده و نتوانست خود را به عنوان پرچم ملی تثبیت کند. امروز نیز تشکیلات گاموح و طرفدارانش که بخش بسیار کوچکی از حرکت ملی آذربایجان را تشکیل می دهند با لجاجت تمام ادعا می کنند که این پرچم پرچم ملی آذربایجان جنوبی است. باید گفت که این پرچم همچنان نه پرچم ملی آذربایجان جنوبی بلکه پرچم پیشنهادی تشکیلات گاموح می باشد و روز ۱۳ تیر نیز فقط و فقط روز پرچم خود تشکیلات گاموح خواهد بود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home