Tuesday, June 06, 2006بالا بردن پرچم دولت باکو در ارومیه , ....بالا بردن پرچم قرمزی که عکس گرگی بر آن نقش بسته بود در اهر

دقت: اين نوشته از ديدگاه قوميت گرائي افراطي فارسي و موضعي ترك ستيزانه و ضدآذربايجاني نوشته شده استּ

پرچم جمهوری آذربایجان در دست اغتشاشگران

در این خیزش مردمی که در راستای جنبش دموکراسی خواهی و خواست های ابتدایی حقوق مردم آذربایجان در شهرهای مختلف ایران همانند تبریز و زنجان اردبیل و ارومیه انجام گرفت.

متاسفانه دست های بیگانه پرستان در به انحراف کشانیدن این موج اعتراض به خوبی مشاهده گردید و این هشداری برای نیروهای آزادیخواه و دموکرات جامعه ایران است

برای مثال در اعتراضات مردم ارومیه بزرگترین تحقیرو توهین و تخریب شخصیت آذربایجانیان که در طول تاریخ نسبت به مردم غیورآذربایجان می توانست انجام بگیرد به توسط ناسیونالیست های کور در این شهر رخ داد. آنها در تحرکاتی کاملا مغایر با ویژگی های روحی و اخلاقی آذربایجانیان، جهت ازمسیر خارج نمودن حرکت اعتراضی مردم آذربایجان به غیر اخلاقی ترین سوء استفاده ی که ممکن بود دست آلودند، که نه تنها در تاریخ معاصر آذربایجان بلکه تاریخ هیچ مردمی به وقوع نپیوسته است. آنان با هدایت مردم به سوی کنسولگری دولت ترکیه شعار تورک قارداش گل بیزی قورتار!(برادر ترک بیا و ما را نجات ده)ـ را سرداده و با بالا بردن پرچم دولت باکو آبشخورهای خود را در معرض تماشای عموم مردم گذاشتند.

ناسیونالیست های کور در شهرستان اهر با بالا بردن پرچم قرمزی که عکس گرگی بر آن نقش بسته بود ماهیت وابسته بودن خود را به ملی حرکت پارتیسی ترکیه( حزب حرکت ملی حزب فاشیست کشور ترکیه) را نشان دادند.

مسلم است که سردمداران این اعمال ننگین را نمی توان به هیچ وجه ایرانی و آذری به شمار آورد، آذربایجانی در طول تاریخ پرافتخار خود نشان داده است که درغیرت و جسارت و میهن دوستی و دیگر خصائل انسانی سرآمد می باشد. عملکرد ستارخان سردار ملی در هنگامه ای که بسیاری از ترس در کنسولگری های اجانب و زیر پرچم بیگانه گان پناه برده بودند، مصداق خوبی برای اثبات این ادعا می تواند باشد.0 Comments:

Post a Comment

<< Home