Tuesday, April 25, 2006


Turk-Azerbaijani State of White Sheep Turkomans
Ağqoyunlular - Akkoyunlular


akkoyunluuzunhasan-sozumuz

0 Comments:

Post a Comment

<< Home