Saturday, April 01, 2006


Dünyada 16 böyük Türk İmparatorluqları


SOME HISTORICAL TURKISH STATES FLAGS


Böyük Hun İmparatorluğu (MA 204 - MS 216)
Empire of the Grand Huns (Büyük Hun İmparatorluğu)

Batı Hun İmparatorluğu(48 - 216)
Empire of the Southern Huns (Batı Hun İmparatorluğu)

Avrupa Hun İmparatorluğu(375 - 454)
Empire of the European Huns (Avrupa Hun İmparatorluğu)

Ağ Hun İmparatorluğu(420 - 562)
Empire of the White Huns (Ak Hun İmparatorluğu)

Kök Türk İmparatorluğu(552 - 743)
Empire of the Blue Turks (Göktürk İmparatorluğu)

Avar İmparatorluğu(565 - 803)
Empire of the Avars (Avar İmparatorluğu)

Xəzər İmparatorluğu(651 - 983)
Khazar Empire (Hazar İmparatorluğu)

Uyqur Dövləti (744 - 1335)
Uyghur State (Uygur Devleti)

Qaraxanlılar Dövləti (840 - 1212)
Black Khanate (Karakhanlılar)

Qəznəlilər İmparatorluğu(963 - 1183)
Ghaznavids (Gazneliler)

Böyük Səlcuqlu İmparatorluğu(1040 - 1157)
Grand Seljuk Empire (Büyük Selçuk İmparatorluğu)

Xarəzmşahlar İmparatorluğu(1157 - 1231)
Khwarizm Shah (Harzemşahlar)

Altınordu İmparatorluğu(1227 - 1502)
Golden Horde (Altınordu Devleti)

Böyük Timur İmparatorluğu(1368 - 1507)
Tamerlane the Great's Empire (Büyük Timur İmparatorluğu)

Babur İmparatorluğu(1526 - 1858)
Babur's Empire (Babur İmparatorluğu)

Osmanlı İmparatorluğu(1299 - 1923)
Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu)0 Comments:

Post a Comment

<< Home